Traumer

Europas traumer

Tenker man på traumer så tenker man som regel på noe spesifikt som skjer en person, og da på traumer som oppstår i etterkant. Et eksempel på dette kan bli å bli ranet på åpen gate om kvelden. I etterkant kan angst for å gå ute om kvelden, andre personer eller bare det å være utendørs generelt, trigge traumer hos denne personen.

En annen form for traumer er de traumer som påføres en mengde mennesker på grunn av en situasjon eller hendelse. Dette kan være noe kortvarig, men ofte snakker man om langvarige hendelser som påfører kollektive traumer.

Århundrer med traumer

Når man snakker om Europas traumer, så er det gjerne spesifikke hendelser og visse grupper med mennesker som først dukker opp i tankene. En tenker på grupper som:

 • Nasjoner
 • Folkegrupper
 • Yrkesgrupper
 • Politiske og ideologiske grupperinger

Europa er en verdensdel med flere tusen års historie og sammensatt av mange ulike nasjoner og folkeslag. Kriger og uroligheter har i mange tilfeller vært hverdagskost for den gjengse europeer, selv om mange av oss i dag ser på Europa som sivilisert, moderne og et rolig sted å bo.

Andre verdenskrig

Et eksempel på en langvarig hendelse som i etterkant skapte store traumer for mange forskjellige grupper mennesker, var andre verdenskrig. Dette var en krig så grusom og uten sidestykke i samtiden, og de groteske detaljene fortsatte å komme frem i flere år etter at Nazistene tapte krigen.

traume ww2

Krigen skapte traumer for flere generasjoner både i berørte land i Europa, så vel som i nazistenes eget land Tyskland. Det tyske folket måtte se seg selv i speilet og erkjenne grusomhetene som ble begått mot andre i Tysklands navn. Mange av den generasjonen og den som kom etter slet med dette, og selve krigen ble et tabubelagt område i mange år.

Man kan på en måte si at etterkommere i Tyskland har måttet leve med dette traumet som forfedrene både var delaktige i, og slet med selv.

Folkegrupper med traumer

Ulike folkegrupper i Europa har levd med traumer etter behandlingen de har fått fra ulike nasjoner til ulike tider i historien. Vi snakker både om etniske folkegrupper og religiøse grupper. Noen få eksempler er:

 • Jøder
 • Tatere og sigøynere
 • Samer

Traumer i krig

Ingen land i Europa har helt ren samvittighet når det kommer til ting som vi i dag ville kalt helt klare brudd på menneskerettighetene. De aller fleste har opptil flere skjeletter i skapet opp gjennom historien.

Norges skjeletter

Vi har her i Norge en tendens til å tenke at vår historie skiller seg fra andre lands grumsete fortid. At man her har en tidlig storhetstid med vikinger og at det i århundrene etter ikke skjedde mye. At man de siste to århundrene bygget opp den nasjonale stoltheten vi kjenner i dag med bunader og ski på beina.

Veldig mange nordmenn er dessverre ikke klar over den fulle sannheten i hvordan man behandlet samer, tatere og sigøynere i Norge. Dette er folkeslag som øvrigheten i Norge la konkrete slagplaner for, og deretter gjennomførte disse slagplanene. Disse folkeslagene skulle fornorskes. Ved lov i Norge måtte disse menneskene endres. Ting som ble gjort var for eksempel:

 • Tvangssterilisering
 • Barn skilt fra foreldre og familier
 • Tvangsforflytning av mennesker
 • Medisinske eksperimenter

Traumer skapt av Norge

Disse menneskene som var samer eller sigøynere i Norge, opplevde svært grove brudd på nåtidens menneskerettigheter. Det skapte uten tvil store og sterke traumer for de som opplevde og overlevde denne behandlingen. Forsøker man å sette seg inn i forholdene som rådet den gang, så ser man et folk som har lidd svært mye og at det er et helt folkeslag som har vært traumatisert. Den dag i dag brukes ordet same som skjellsord av enkelte mennesker.

Kvinner som bevisst ble påført traumer i Norge

Vi befinner oss fremdeles i Norge, og da like etter andre verdenskrig. Tyskertøsene eller også tyskerhorene som de ble kalt, opplevde at de selv og barna deres ble utsatt for ting som påførte dem traumer i mange år etterpå.

krig-traume-kvinner

De hadde frivillig eller ufrivillig funnet sammen med en tysk soldat som i krigsårene okkuperte landet vårt. For noen av disse kvinnene var det en måte å overleve på, andre falt for forelskelsens rus, mens noen tenkte kanskje at det var bedre å holde seg inne med overmakten.

Disse forholdene ville komme til å straffe seg hardt for de kvinnene dette gjaldt. De tyske soldatene vendte enten tilbake til Tyskland, eller ble fengslet eller henrettet ved krigens slutt. Mange forhold endte i graviditeter og disse tyskerbarna ble sendt på spesielle barnehjem. Disse barna fikk aldri glemme at de var fiendens avkom og har lidd hele livet selv om de i utgangspunktet var helt uskyldige. Staten har i de senere år gitt økonomisk kompensasjon for behandlingen de har lidd under.

Tyskertøsene ble fryst ut, skamklipt og uthengt offentlig. Mange måtte flykte til Tyskland. Barna led av store traumer hele livet og de fleste av kvinnene opplevde også traumer i etterkant. Barna var selvfølgelig uskyldige, og mange har i etterkant stilt store spørsmål til behandlingen kvinnene fikk.