Sparing i bank
I bank er en høyrentekonto en bankkonto beregnet på sparing. Den gir bedre avkastning (rente) enn en brukskonto eller lønnskonto. I Norge er Boligsparing for ungdom (BSU) en ordning som gir skattefordeler og der bankene vanligvis tilbyr gunstigere rentebetingelser enn de gjør for vanlige høyrente- og sparekonti. Inntil 1992 var sparing med skattefradrag en egen ordning i Norge.

Sparing er at disponibel inntekt ikke blir brukt, altså å unnlate å bruke penger man har. Metoder for sparing kan være å sette penger i banken, i fond, obligasjoner eller å legge til side kontanter. Sparing gjelder ikke bare privatpersoner, men også bedrifter og det offentlige. Les mer her: no.wikipedia.org/wiki/Sparing