Rente

Hva betyr markedsrenten for min økonomi?

Hvilken betydning har markedsrenten for min økonomi? Hvem styrer markedsrenten?
Markedsrenten er viktig for din privatøkonomi, fordi den har stor innflytelse på rentenivået på dine lån. Har du lån med flytende rente, er det greit å vite hvordan markedsrenten fungerer, slik at du bedre kan forutse hva som kommer til å skje med din økonomi. Da kan du vite om renten endrer seg mye eller lite på lånet ditt den neste måneden, og om du trenger å tilpasse budsjettet ditt til dette.

Hvem styrer markedsrenten?

Det er Norges Bank som styrer markedsrenten. Dette foregår hver sjette uke, hvor bankens hovedstyre bestemmer hva den såkalte styringsrente, eller foliorenten, skal være. Det blir annonsert klokken 14 på en onsdag eller torsdag, og deretter kan man finne rentesatsen for de neste seks ukene i media og Internettet. Du kan også finne daglige noteringer på Norges banks nettside.

Den norske styringsrenten blir bestemt i Norges bank, men de kan så klart ikke selv diktere hva renten skal være, uavhengig av resten av verden. Styringsrente blir også påvirket av den globale markedsøkonomien.

Hvordan påvirker styringsrenten mine lån?

Pengene i Norge kommer alle sammen fra Norges Bank, men menigmann kan ikke gå dit og hente penger. Det gjør bankene, og alle norske banker må ha en konto i Norges bank, som kalles foliokonto. Når bankdagen er ferdig, blir overskuddspengene fra banken plassert på denne kontoen i Norges Bank. Det svarer litt til en brukskonto. Med en styringsrente på ligger 0,75 (pr. 6/1-16), får banken betalt for innskuddene sine med en rente på 0,75 pro anno.

For å ta ut penger, betaler banken et tilsvarende beløp i renter. Dessuten koster det penger å drive en bank med utgifter til medarbeidere, kontorer og mye mer. Derfor legger banken til på renten, som du betaler for et forbrukslån på dagen, slik at banken kan få overskudd. Tillegget ligger vanligvis på rundt en prosentpoeng på langsiktige lån med sikkerhet i eiendom, mens kortsiktige forbrukslån ligger litt høyere. Dermed påvirker styringsrenten fra Norges bank hvor mye du betaler i rente for lånet ditt. Er styringsrenten 0,75%, vil du få få en rente på minst 1,75 %. Den generelle økonomien i Norge påvirker også bankrentene, og da kan renten variere ytterligere.

Slik kan du også se om renten på lånet ditt er høy eller lav i forhold til styringsrenten, og har dermed ett effektivt verktøy til å se om lånetilbudet er attraktivt.

Kilde: norgesbank.no, ssb.no, aftenposten.no