facility management

Kjernevirksomhet med facility management

Facility management er en tjeneste som gjør at bedrifter kan overlate drift av støttefunksjoner til en annen bedrift, slik at man igjen kan flytte fokus over på kjernevirksomheten. Man kan benytte seg av facility management for å oppnå fordeler som også kan gi mulighet for å redusere bedriftens utgifter.

Vekst er alltid en utfordring, og mange gründer-bedrifter har ikke tenkt på hvilke utfordringer dette bærer med seg da deres hensikt har vært å få bedriften lønnsom og for å sikre videre drift og nytenkning. Når en bedrift når en viss størrelse, så må man endre fokus i forhold til hvordan man driver bedriften videre, og da må man også ha en plan for alle funksjoner som ligger utenfor bedriftens kjernevirksomhet.

Mange bedrifter har uten at det helt var intensjonen blitt sittende med administrasjon av flere tjenester enn de i utgangspunktet ønsket etter hvert som bedriften har vokst seg større.

I oppstarten drev de fleste bedrifter kun med sin kjernevirksomhet da dette var grunnlaget for bedriften, men etter hvert som man har introdusert flere ansatte, så har man også fått behov for flere støttefunksjoner.

Det kan være både penger å spare på å sette ut drift av støttefunksjoner, og det kan forenkle driften av disse tjenestene vesentlig.

I de fleste tilfeller vil man kunne spare en del penger på en endring mot denne modellen, men uansett vil man i alle fall få bedre oversikt over utgiftene og bedre mulighet til å kontrollere dem.

Når man selv velger å utføre støttetjenester som kantinedrift, rengjøring og annet, så betyr det ofte at man får en god del kostnader som ikke er så enkle å synliggjøre i et regnskap, noe som også i noen tilfeller kan være hensiktsmessig slik at man kan presentere tall for kjernevirksomhet som gir ansatte et inntrykk av at kjernevirksomheten gir bedre resultat enn den i realiteten gjør. De fleste ønsker å synliggjøre faktiske tall og få synliggjort faktiske kostnader for støttetjenester.

Man behøver ikke administrere støttetjenester selv

Selv om man over tid har endt opp med at man selv utfører støttetjenester i bedriften, så er det fullt mulig å endre den modellen slik at man igjen kan komme tilbake til fokus på kjernevirksomheten for å optimalisere inntjeningen på denne virksomheten.

For å finne den beste løsningen for dette, så må man ta stilling til om man skal benytte seg av facility management som inkluderer flere støttetjenester fra samme leverandør, eller om man skal velge egne leverandører for forskjellige tjenester. Det finnes noen fordeler med begge løsninger, men i hovedsak vil facility management være mest lønnsomt, og man får mulighet til å redusere administrasjon ved at man kun har et kontaktpunkt og at man mottar en faktura for alle tjenestene.

Spar penger og få kun et kontaktpunkt

Når man benytter seg av facility management for å drifte støttetjenester i bedriften, så kan dette bidra til å spare på kostnader i bedriften, i tillegg til den største fordelen som er at man får et kontaktpunkt for tjenestene i tillegg til at man får kontroll over kostnadene. Ofte er hensikten med å gå over til facility management at man ønsker en løsning for å spare penger.

Det at man i tillegg oppnår at administrasjonen blir enklere, er ofte kun en bonus man oppdager etter man har endret til å benytte seg av dette. Når man får et kontaktpunkt for alle tjenestene, så kan det være enklere for en person å håndtere administrasjonen av disse tjenestene i bedriften, slik at andre kan fokusere på kjernevirksomhet.

Jo mer ressurser man bruker på kjernevirksomheten, jo bedre omsetning vil man oppnå. Dette er i alle fall tilfelle hvis markedet har rom for den økte aktiviteten slik at man ikke setter inn flere ressurser for å tilby den eksakt samme tjenesten.

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/facility-management/