Traumer

Europas traumer

Tenker man på traumer så tenker man som regel på noe spesifikt som skjer en person, og da på traumer som oppstår i etterkant. Et eksempel på dette kan bli å bli ranet på åpen gate om kvelden. I etterkant kan angst for å gå ute om kvelden, andre personer eller bare det å være utendørs generelt, trigge traumer hos denne personen.

En annen form for traumer er de traumer som påføres en mengde mennesker på grunn av en situasjon eller hendelse. Dette kan være noe kortvarig, men ofte snakker man om langvarige hendelser som påfører kollektive traumer.

Århundrer med traumer

Når man snakker om Europas traumer, så er det gjerne spesifikke hendelser og visse grupper med mennesker som først dukker opp i tankene. En tenker på grupper som:

Nasjoner…

Les mer