Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal gi din bedrift råd og fagkyndige tjenester tilknyttet forebyggende HMS-arbeid. Denne typen tjeneste driver oppfølgning av arbeidsmiljøet i virksomheten og den er ment for å hjelpe både arbeidsgiver og arbeidstaker.

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle virksomheter i Norge burde legge stor vekt på HMS-arbeid for å gjøre arbeidsplassen så bra og sikker som mulig. For å skape et godt arbeidsmiljø må man minimere risikoen for farer og ulykker til det minimale. Dette kan gjøres ved at virksomheten legger vekt på positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.

I Norge er alle virksomheter som enten produserer eller selger varer og tjenester, pålagt til å følge et systematisk HMS-arbeid. At dette arbeidet blir utført er arbeidsgiveren …

Les mer