Bildeler på nett

Ta opp lån for å kjøpe bildeler på nett?

Ikke alle er like ivrige med å kaste seg over nye tilbud som bildeler på nett. Selv om dette er noe som har eksistert i noen år, og ikke er altfor forskjellig fra hvordan man bestilte bildeler før man fikk bildeler tilgjengelig på nett, så er det de yngste som velger nettløsninger først.

Mekanikere som nærmer seg pensjonsalder ønsker ikke å uten videre kaste seg over muligheten for å kjøpe bildeler på nett, men velger heller å ta turen innom bildele-butikken som de alltid har gjort. Også i alderstrinnet mellom ca 30 år og 60 år, så finner vi en del skeptikere. Mange i denne aldersgruppen er ikke vant med PCer selv om de fleste har måttet forholde seg til dem på en eller annen måte. Den gruppen som daglig jobber med PCer i denne aldersgruppen, er den gruppen som er ikke spesielt skeptiske til denne løsningen.

Yngre brukere velger oftest bildeler på nett

Den yngre generasjonen, inntil 25-30 år, er alle vokst opp med PCer, nettbrett og etter hvert også smart-telefoner. De har vært vant til at nettbutikker har eksistert siden de kunne lese, så de har aldri hatt en skeptisk holdning til bruk av nettbutikker. Yngre mekanikere foretrekker ofte derfor heller å handle bildeler på nett hvis det er mulig. Nettbutikker er ofte foretrukket i denne aldersgruppen fremfor fysiske butikker, og er derfor et enkelt valg for denne dem.

Den litte eldre gruppen var de som vokste opp med at PCer begynte å bli allemannseie, men det var fortsatt for de spesielt interesserte med mindre man benyttet dem i jobbsammenheng. Selv på større arbeidsplasser ble det ikke vanlig at mesteparten av de ansatte utførte jobben sin på PC før inntoget av Windows 3.11 og Windows 95 i begynnelsen av 1990-tallet. Mange hadde derfor ikke PCer, og hvis man hadde det, ble man ofte sett på som spesielt interessert.

En stor andel av disse personene ønsket ikke å benytte PC til daglige oppgaver. Men etterhvert som nettbanker og butikker kom på nett, så måtte flere og flere av disse lære seg hvordan forholde seg til internett, og veien er derfor ikke lang for de fleste i denne aldersgruppa til å kjøpe bildeler på nett.

Profesjonelle og amatør-mekanikere over 60 velger oftest fortsatt butikk

Gruppen som sliter mest med å følge utviklingen inn i PC-verden og verden av nettbrett og mobiltelefoner, er de over 60. Mange av disse synes det var vanskelig å tilpasse seg at de fleste arbeidsplasser etter hvert begynte å benytte PC, og nettbutikker er for de fleste noe de ikke kan forholde seg til. Men noen forsøker å lære og får etter hvert taket på det. Dette gjør at mekanikere som nærmer seg pensjonsalder fortsatt i hovedsak holder seg unna bildeler på nett, men kun fordi det vanskelig og skepsisen er stor. Noen av disse velger å forsøke seg på nettbutikker, men det gjelder i hovedsak de som har måttet lære seg PC og IT i en arbeidssituasjon.

Bildeler på nett - 2

Nettbruk i stadig endring

Nettbruk er i stadig endring. I dag er det flere som benytter mobiltelefoner og nettbrett til alt de ønsker å gjøre på nett i stedet for PC, da dette er mye kjappere og mer effektivt. Denne utviklingen er stadig voksende. Flere over 60 synes også det er enklere med smart-telefoner på nett, selv om de ofte er skeptiske til å benytte dem til banktjenester og nettbutikker, inkludert bildeler på nett.